نمونه‌کار ها

نمونه کار ظروف پلاستیکی(ظرف ماست)

مشاهده جزئیات

نمونه کار قوطی حلبی (پنیر بلغاری)

مشاهده جزئیات

نمونه کار قوطی حلبی(پنیر سفید ایرانی)

مشاهده جزئیات

نمونه کار ظروف پلاستیکی (پنیر لاکتیکی)

مشاهده جزئیات

نمونه کار ظروف پلاستیکی (حلوا ارده)

مشاهده جزئیات

نمونه کار قوطی حلبی

نمونه کار قوطی و ظروف حلبی

مشاهده جزئیات

نمونه‌کار ظروف بهداشتی

نمونه کار ظروف بهداشتی برای محصولات بهداشتی

مشاهده جزئیات

نمونه‌کار ظرف پلاستیکی

نمونه کار ظروف پلاستیکی برای ماست،پنیر،شیر و...

مشاهده جزئیات

نمونه‌کار کارتن

نمونه کار ساخت کارتن محصول رب گوجه فرنگی برای شرکت دلند

مشاهده جزئیات

نمونه‌کار حلب و قوطی

نمونه کار ساخت ظرف حلبی پنیر

مشاهده جزئیات